Disclaimer

Deze website is een hulpmiddel om snel informatie terug te vinden over de organisatie, producten en diensten van Timmermans Hardglas BV. De onderneming heeft  de aangeboden informatie met zorg geselecteerd. Toch kan Timmermans Hardglas BV niet garanderen dat het informatieaanbod volledig en steeds up-to-date is. Het is evenmin uitgesloten dat er fouten in de tekst of de beelden staan. Daarom adviseert Timmermans Hardglas BV om contact op te nemen met een verantwoordelijke van Timmermans Hardglas BV voordat u beslissingen neemt of acties uitvoert op basis van deze informatie. De onderneming aanvaardt onder geen enkel beding aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit de informatie verstrekt op deze website.

 

Timmermans Hardglas BV

Handelsstraat 57

7772 TS Hardenberg

Postbus 9

7770 AA Hardenberg

Tel. 0523-265442

Fax 0523-273708

info@timmermanshardglas.nl